PMS-Tanken


Vi har tagit fram ett eget beklädnadssystem.

Tekniken går ut på att vi bygger upp en ny plasttank inuti den gamla. Vi arbetar med glasfiber, polyesterplast och vinylesterplast. Vad vi väljer är beroende av cisternens beskaffenhet samt innehåll.

Vårt arbete börjar med att vi tömmer tanken. Sedan sanerar och blästrar vi tanken, för att sedan inleda arbetet med att bygga upp den nya plasttanken inifrån.

Efter fullföljt arbete har en S-Cistern fått lika bra skydd som en K-Cistern.