Maskinpark


På lastbilarna har vi containers med all nödvändig material, som t.ex. blästerutrustning med blästeraggregat och blästersugar, sprutaggregat till behandling och kompressorer.


Vi är så gott som självförsörjande med kranbilar, slamsugare och minigrävare.