Länkar


 

 


 


 

 

Bild föreställande: www.swedac.se

 

SWEDAC

SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik, är central förvaltningsmyndighet för frågor om ädelmetallarbeten och har samordningsansvar för den totala marknadskontrollen i Sverige. Målet med marknadskontroll är att se till att de produkter som säljs i Sverige är säkra för liv, hälsa och miljö och även i övrigt uppfyller föreskrivna krav. Kontrollen utförs av myndigheter som övervakar att produkterna uppfyller de gällande normerna. Likaså att varor håller mått och vikt: legal mätteknik. Detta till skydd för allmänheten och även för att främja en sund konkurrens mellan näringsidkare.

 


 

Bild föreställande: www.sptass.org

 

Scandinavian Petroleum Technic Association

Organisationen har funnits sidan 1973 (tidigare under namnet SMF). Medlemmarna i SPT Association arbetar med hela kedjan av produkter och tjänster inom drivmedelsbranschen.